Sloopwerken

Sloopbedrijf J.H. Oosterbeek B.V. is hoofdzakelijk werkzaam in de kop van Noord Holland. Wij werken o.a. voor particulieren, Gemeenten, aannemers, Woningstichting en het Ministerie van Defensie. Ook zijn wij regelmatig te vinden op Texel. De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens BRL SVMS-007. Bovendien zijn wij VCA* gecertificeerd.

Voor aanvang wordt er een werkplan opgesteld. Hierin staat onder andere omschreven hoe de sloop aangepakt gaat worden, welke risico’s er eventueel zijn voor personeel en omwonenden en de daarbij behorende veiligheidsmaatregelen, inzet van de sloopmiddelen en de tijdsplanning.

Voor zowel sloop- als asbestwerkzaamheden worden wij regelmatig gecontroleerd door de certificerende instelling TUV Nederland.  Nadat eventueel aanwezig asbest is verwijderd kunnen de sloopwerkzaamheden aanvangen. Eerst met de hand en daarna met de kraan. Vervolgens kan het puin vergruisd of gebroken worden en eventueel  kunnen de palen getrokken worden.

Enkele door ons uitgevoerde grote sloopprojecten zijn:

 

• Slopen panden t.b.v. project "Zoetelief" op de hoek Beatrixstraat/Keizerstraat

• Slopen panden t.b.v. project "De Hofdame" in de Beatrixstraat

• Mark- en Zoomstraat

• Vml. Bibliotheek aan het Bernhardplein

Slopen flat Jan Verfailleweg, maart 2017

Momenteel zijn wij werkzaam bij o.a.:

• Jan Verfailleweg, totaalsloop

• Gevelrenovatie Oud Den Helder

• MFA Hollands Kroon in Anna Paulowna

• Renovatiewerk Golfstroom

Zusterflat aan het Julianaplein