J.H. Oosterbeek Milieu en Asbestverwijdering

Bij ieder sloopwerk wordt er eerst gecontroleerd op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Dit kan overal in zitten, van plafondplaten tot cv-ketels en dakbedekking.

Bij particulieren gaat het vaak om asbesthoudende golfplaten op schuurdaken.

Eerst moet er een asbestinventarisatierapport opgesteld worden en vindt er een risico-analyse van de locatie plaats. In dit rapport wordt o.a. aangegeven waar zich eventueel asbest bevindt, hoeveel het is, welk soort en in welke risico-klasse dit thuis hoort. Dit rapport moet worden opgesteld door een erkend asbestinventarisatie-bureau. Aan de hand van dit rapport kan een prijsindicatie worden gegeven en moet de sloopmelding door de opdrachtgever worden aangevraagd bij de Gemeente. Vervolgens maken wij een werkplan en kan de uitvoering van de asbestverwijdering aanvangen. Na afloop van de sanering vindt een visuele inspectie en/of een vrijgavemeting door een laboratorium plaats en wordt de werkplek weer vrijgegeven.

Wij werken volgens de meest recente veiligheidseisen en volgen de SC-530 richtlijnen. 

J.H. Oosterbeek Milieu en Asbest B.V. is volledig gecertificeerd en heeft goed materieel, wat jaarlijks gekeurd wordt.

Ons team van DTA-ers (Deskundig Toezichthouder Asbestsloop) en DAV-ers (Deskundig Asbestverwijderaar) wordt elke 3 jaar medisch gekeurd en elke 3 jaar vindt er een herhalingscursus plaats voor het mogen uitvoeren van de werkzaamheden. Mede door deze specifieke keuringen, opleidingen en handelswijze kunnen wij de werkzaamheden op een verantwoorde manier uitvoeren.

Enkele door ons uitgevoerde onze projecten zijn:

• Mark- en Zoomstraat

• Gevelrenovatie Oud Den Helder

• Project “De Hofdame”, Beatrixstraat

• Jan Verfailleweg

containment

containment

Wat is Asbest ?

Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Er zijn verschillende soorten, onderverdeeld in serpentijnen en amfibolen. Serpentijnen hebben gekrulde vezels, de vezels van amfibolen hebben de vorm  van staafjes en zijn gevaarlijker. Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid wanneer asbestvezels vrijkomen en deze ingeademd. Dit kan gebeuren als asbest in slechte staat verkeert of als het ondeskundig wordt verwijderd.


Serpentijnen
= gekrulde vezels
Chrysotieln = witte asbest, meest toegepast
Amfibolen = staafvormige vezels
Amosiet = bruine asbest
Crocidoliet = blauwe asbest
Tremoliet = wit-achtige asbest
Anthophylliet = grijze asbest

Asbest is tot in de jaren ‘80 veel gebruikt in gebouwen en woningen omdat het sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop is. De grote risico’s die asbest oplevert voor de gezondheid werden pas later bekend. Asbestvezels kunnen bij inademing diep in de longen doordringen. Op termijn kan dit buikvlies- en, longvlieskanker (mesothelioom) en asbestose (stoflongen) veroorzaken. De periode tussen blootstelling en daadwerkelijk ziek worden kan tientallen jaren zijn. Alleen met een elektronenmicroscoop is te zien of iets asbest bevat, en welke soort het is.

Hechtgebonden asbest hoeft meestal niet verwijderd te worden. De asbestvezels zitten stevig vast in het materiaal. Het bekendste voorbeeld van het gebruik zijn golfplaten en eternit wandplaten. Maar vroeger zijn er ook bloembakken, riool-, gas- en waterleidingbuizen van gemaakt. Het levert geen gevaar op als het in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt.

Losgebonden (niet-hechtgebonden) asbest  De asbestvezels kunnen bij losgebonden asbest makkelijker vrij komen omdat ze niet in een ander materiaal zijn vastgezet. Losgebonden asbest moet altijd afgedekt of verwijderd worden. Het is bijvoorbeeld toegepast in vinylzeil, brandwerende kleding, afdichtingskoord, isolatieplaten en als spuitasbest.

Offshore

Wij zijn regelmatig actief voor de offshore. Op boorplatforms is asbest voornamelijk verwerkt in pakkingen, maar ook in plafonds en wanden. Op diverse lifeboats zijn o.a. asbesthoudend plaatwerk uit het motorcompartiment verwijderd maar ook asbesthoudende coating van de platforms zelf.

Wanneer er asbest verwijderd wordt op boorplatforms, gebeurd dit vaak op dezelfde manier als wanneer dit aan wal gebeurt, d.m.v. het maken van containments, hierbij wordt de besmette ruimte afgeplakt met folie. Na verwijdering van het asbesthoudende materiaal wordt de ruimte goed schoongemaakt en na een visuele inspectie of vrijgavemeting door een gespecialiseerd bureau weer vrij gegeven. Het asbest wordt altijd dubbel verpakt in folie, en in een dichte container vervoerd per schip naar de wal.